Ιρλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Dogfish Scyliorhinus canicula
Dolly varden Salvelinus malma
Dover Sole Solea solea
Drum species
Dublin Bay Prawns Nephrops norvegicus
durgon species Balistidae
Dusky grouper Epinephelus marginatus
Eastern king prawn Penaeus plebejus
Edible Crab Cancer pagurus
Eel Anguilla anguilla
egg wrack Ascophyllum nodosum
Endeavour shrimp Metapenaeus endeavouri
English sole Parophrys vetulus
Escolar Lepidocybium flavobrunneum
European anchovy Engraulis encrasicolus
European conger Conger conger
European edible sea urchin Echinus esculentus
European eel Anguilla anguilla
European flat oyster Ostrea edulis
European flounder Platichthys flesus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας