Λουξεμβούργο

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Bonito
Brachsen Abramis brama
Brandbrasse Oblada melanura
Brasse Abramis brama
Braune Venusmuschel Callista chione
Braunrochen Raja miraletus
Breitling
Brisling Sprattus sprattus
Brosme Brosme brosme
Brotula Brotula barbata
Buckellachs Oncorhynchus gorbuscha
Buckelschnapper Lutjanus gibbus
Buntbarsch
Butt Platichthys flesus
Capelin Mallotus villosus
Chilenische Königskrabbe Paralomis granulosa
Chilenische Stachelschnecke Concholepas concholepas
Chinese Pomfret Pampus chinensis
Chinesischer Krebs Procambarus clarkii
Chinesischer Pampel Pampus chinensis

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας