Βουλγαρία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Морунаш Vimba vimba
Мъздруга Leuciscus idus
Немски косат Abramis sapa συνώνυμο για Ballerus sapa
Норвежки омар Nephrops norvegicus
Обикновен крив рак Carcinus maenas
Обикновени скариди Leander
облез Chalcalburnus chalcoides συνώνυμο για Alburnus chalcoides
Охлюви Buccinum undatum
Пагур Eriphia spinifrons συνώνυμο για Eriphia verrucosa
Паламуд Sarda sarda
Пелед Coregonus peled
Пикша Melanogrammus aeglefinus
Писия
Платерина Liza aurata συνώνυμο για Chelon auratus
Платика Abramis brama
Попчета Gobiidae
Путасу Micromesistius poutassou
Пъструга Acipenser stellatus
Пъстър толстолоб Aristichthys nobilis συνώνυμο για Hypophthalmichthys nobilis
Пясъчна скарида Crangon crangon

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας