Hrvatska

Trgovački nazivi

Trgovački naziv Scientific names
skušovke Scomber
šljuka Macroramphosus scolopax
smeđa kozica Crangon crangon
smeđa rakovica Cancer pagurus
smeđa raža Leucoraja circularis
smeđi veleokan Epigonus denticulatus
Smithova sipa Sepia smithi
smokva Labrus mixtus
smuđ Sander lucioperca
smuđevi Sander
šnjurak Pseudocaranx dentex
šnjurci Caranx
som Silurus glanis
somići Ameiurus
špar Diplodus annularis
srčanka
srdela Sardina pilchardus
srdelun Alosa fallax
srebrenjak Argentina sphyraena
srebrna plotica Pampus argenteus

Izvori podataka

Podijelite ovu stranicu

Podijelite povratne informacije o stranici i pomozite nam poboljšati vaše iskustvo

Podijelite povratne informacije