Latvija

Komerciniai pavadinimai

Komercinis pavadinimas Moksliniai pavadinimai
Rudulis Scardinius erythrophthalmus
Saida Pollachius virens
Salaka Osmerus eperlanus
Salate Aspius aspius sinonimas Leuciscus aspius
Sams Silurus glanis
Sapals Leuciscus cephalus sinonimas Squalius cephalus
Sardīne Sardina pilchardus
Sardinellas Sardinella
Sarkanā plekste Glyptocephalus cynoglossus
Sarkanasari Sebastes
Sārtā dziļūdens garnele Parapenaeus longirostris
Šaurspīļu vēzis Astacus leptodactylus
Sēpija
Sevrjuga Acipenser stellatus
Sibīrijas store Acipenser baerii
Sīga Coregonus oxyrinchus
Signālvēzis Pacifastacus leniusculus
Sima Oncorhynchus masou sinonimas Oncorhynchus masou masou
Smarīda Spicara smaris
Smilšplekstes Lepidorhombus

Duomenų Šaltiniai

Bendrinti šį puslapį

Pasidalykite savo nuomone apie šią svetainę ir padėkite mums ją tobulinti

Pateikite atsiliepimą