Kroatien

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
crvena hama Sciaenops ocellatus
crveni bodeč Scorpaena notata
crveni bodečnjaci Sebastes
crveni bodečnjak Sebastes norvegicus
crveni koralj Corallium rubrum
crveni losos Oncorhynchus nerka
crveni močvarni rak Procambarus clarkii
crvenperka Scardinius erythrophthalmus
čukov Mustelus mustelus
čvrste koritnice Spisula
dagnja
dagnje Perna
deverika Abramis brama
dlakava rakovica Erimacrus isenbeckii
drhtulja Torpedo marmorata
drhtulja pečatnica Torpedo torpedo
drhtulje Torpedo
drkovna Dalatias licha
drozd Labrus viridis
dubinska periska Atrina

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter