Irland

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Craylets Galatheidae
Crest-tail catshark species Galeus
Croaker species Micropogonias
Croakers Sciaenidae
Crystal shrimp Penaeus brevirostris
Cuckoo ray Leucoraja naevus
Cuckoo wrasse Labrus mixtus
Cupped Oyster species Crassostrea
Cusk Brosme brosme
Cutthroat trout Oncorhynchus clarki synonymen för Oncorhynchus clarkii
Cyprinid species Cyprinidae
Dab Limanda limanda
daggerhead bream species Chrysoblephus
Danube sturgeon Acipenser gueldenstaedtii
Dark green nori Enteromorpha prolifera synonymen för Ulva prolifera
Deania dogfish species Deania
Deep-water catshark Apristurus
Deepsea squid Bathyteuthis abyssicola
Dentex species Dentex
Dog salmon Oncorhynchus keta

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter