Luxemburg

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Bonito
Brachsen Abramis brama
Brandbrasse Oblada melanura
Brasse Abramis brama
Braune Venusmuschel Callista chione
Braunrochen Raja miraletus
Breitling
Brisling Sprattus sprattus
Brosme Brosme brosme
Brotula Brotula barbata
Buckellachs Oncorhynchus gorbuscha
Buckelschnapper Lutjanus gibbus
Buntbarsch
Butt Platichthys flesus
Capelin Mallotus villosus
Chilenische Königskrabbe Paralomis granulosa
Chilenische Stachelschnecke Concholepas concholepas
Chinese Pomfret Pampus chinensis
Chinesischer Krebs Procambarus clarkii
Chinesischer Pampel Pampus chinensis

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter