Malta

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Pilotfish Naucrates ductor
Pink cuttlefish Sepia orbignyana
Pink dentex Dentex gibbosus
Piper gurnard Trigla lyra
Poor cod Trisopterus minutus
Poutassou Micromesistius poutassou
Red gurnard Aspitrigla cuculus synonymen för Chelidonichthys cuculus
Red mullet Mullus barbatus synonymen för Mullus barbatus barbatus
Red porgy Pagrus pagrus
Red scorpionfish Scorpaena scrofa
Red seabream Pagellus bogaraveo
Round sardinella Sardinella aurita
Saddled seabream Oblada melanura
Salema Sarpa salpa
Sand steenbras Lithognathus mormyrus
Sardine Sardina pilchardus
Sardinellas nei Sardinella
searobins nei Triglidae
Sharpnose sevengill shark Heptranchias perlo
Sharpsnout seabream Diplodus puntazzo

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter