Rumänien

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Albacora Thunnus albacares
Alosa Alosa alosa
Anghila
Aterina
Avat Aspius aspius synonymen för Leuciscus aspius
Babusca Rutilus rutilus
Bacaliar Merlangius merlangus euxinus synonymen för Merlangius merlangus
Barbun Mullus barbatus synonymen för Mullus barbatus barbatus
Barbun de Atlantic Pseudupeneus prayensis
Barbun vargat Mullus surmuletus
Batca Blicca bjoerkna
Biban Perca fluviatilis
Broaşte Rana
Caine de mare Squalus acanthias
Calcan
Calmar Loligo vulgaris
Calmar roşu Todarodes sagittatus sagittatus synonymen för Todarodes sagittatus
Cambula
Cambula americana Hippoglossoides platesoides
Cambula cenuşie Glyptocephalus cynoglossu

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter