Rumänien

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Midie Mytilus galloprovincialis
Mihalţ Lota lota
Milacop
Morun Huso huso
Morunas Vimba vimba carinata synonymen för Vimba vimba
Mreana Barbus barbus
Nisetru
Novac Hypophthalmichthys nobilis
Oblete Alburnus alburnus
Pagel argintiu Pagellus bogaraveo
Pagel auriu Pagellus acarne
Pagel roşu Pagellus erythrinus
Pagrus comun Sparus pagrus pagrus
Pagrus filos Sparus caeruleostictus synonymen för Pagrus caeruleostictus
Palamida Sarda sarda
Palamida argintie Orcynopsis unicolor
Palamida orientala Sarda orientalis
Păstrăv Salmo
Pastruga Acipenser stellatus
Pecten

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter