Sverige

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Abborre Perca fluviatilis
Ädelkammussla Chlamys nobilis synonymen för Mimachlamys crassicostata
Afrikansk ålmal Clarias gariepinus
Afrikansk havsgös Argyrosomus hololepidotus
Afrikansk rödsnapper Lutjanus agennes
Afrikansk trådfening Galeoides decadactylus
Akiamiräka Acetes japonicus
Ål Anguilla anguilla
Alaska pollock Theragra chalcogramma
Alaskaspätta Pleuronectes quadrituberculatus
albacor Thunnus alalunga
Amerikansk ål Anguilla rostrata
Amerikansk flodkräfta Orcenectes limosus
Amerikansk havsål Conger oceanicus
Amerikansk hummer Homarus americanus
Amerikansk marulk Lophius americanus
Amerikansk siklöja Coregonus artedi
Anchoita Engraulis anchoita
Anchoveta Engraulis ringens
Angolansk havsgös Pseudotolithus typus

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter