Sverige

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Hårstjärt Trichiurus lepturus
Hästmakrill Decapterus lajang synonymen för Decapterus russelli
Havsabborre Dicentrarchus labrax
Havsål Conger conger
Havsängel Squatina squatina
Havsbraxen Brama brama
Havsgös Argyrosomus regius
Havskål Alaria esculenta
Havskatt Anarhichas lupus
Havskräfta Nephrops norvegicus
Havsnejonöga Petromyzon marinus
Havsöring Salmo trutta trutta synonymen för Salmo trutta
Havsruda Spondyliosoma cantharus
Havssallat Ulva
Havssugga Scorpaena scrofa
Havsvar Phrynorhombus regius synonymen för Zeugopterus regius
Häxkrabba Maja squinado
Hijiki Sargassum fusiforme
Hjärtmussla
Högfenad havsbraxen Taractes asper

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter