Kroatien

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
zmija zubuša Ophisurus serpens
zmijičnjaci
zmijičnjak repaš Lepidopus caudatus
zmijičnjak sabljaš Trichiurus lepturus
zmijoskuša Gempylus serpens
zmijozub Stomias boa synonymen för Stomias boa boa
zubaci Dentex
zubatac Dentex dentex
zubatac krunaš Dentex gibbosus
žutoperajna limanda Limanda aspera
žutoperajna tuna Thunnus albacares
žutorepi bodečnjak Sebastes flavidus
žutousna barakuda Sphyraena viridensis
žutuga Dasyatis pastinaca
zvjezdook Hoplostethus mediterraneus
zvjezdopjega raža Raja asterias

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter