Slovenien

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
šarg Diplodus sargus synonymen för Diplodus sargus sargus
ščuka Esox lucius
ščukaste murene Muraenesox
sekirice Sternoptychidae
senegalska grba Pseudotolithus senegalensis
senegalski list Solea senegalensis
senegalski oslič Merluccius senegalensis
severna kozica Pandalus borealis
severna kraljevska grba Menticirrhus saxatilis
severna napihovalka Sphoeroides maculatus
severna rjava kozica Penaeus aztecus
severna velika rakovica Cancer borealis
severni kratkoplavuti ligenj Illex illecebrosus
severnoafriški čopovec Clarias gariepinus
severnoameriška gladka raža Raja laevis synonymen för Dipturus laevis
severnoatlantska figa Peprilus alepidotus synonymen för Peprilus paru
sevrnoameriška račja školjka Reata plicatella
sevruga Acipenser stellatus
sibirski jeseter Acipenser baerii
sidnejska koritasta ostriga Crassostera commercialis

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter