Danmark

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Spiseligt søpindsvin Echinus esculentus
Spraglet languster Panulirus versicolor
Springmulte Chelon saliens
Spydreje Parapenaeopsis hardwickii
Stalling Thymallus thymallus
Stavsild Alosa fallax
steelhead Oncorhynchus mykiss
Stenbider Cyclopterus lumpus
Stenkrebs Austropotamobius torrentium
Sterlet Acipenser ruthenus
Stillehavs-menhaden Ethmidium maculatum
Stillehavsansjos Cetengraulis mysticetus
stillehavsbonit Sarda orientalis
Stillehavshavål Conger myriaster
Stillehavshellefisk Atheresthes stomias
Stillehavshelleflynder Hippoglossus stenolepis
Stillehavshestemakrel Trachurus symmetricus
Stillehavskongemakrel Scomberomorus sierra
stillehavskulmule Merluccius productus
Stillehavsladyfisk Elops affinis

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter