Malta

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Greater amberjack Seriola dumerili
Greater forkbeard Phycis blennoides
Greater weever Trachinus draco
Grey gurnard Eutrigla gurnardus
Grey triggerfish Balistes carolinensis synonymen för Balistes capriscus
Gulper shark Centrophorus granulosus
Gurnards Triglidae
hogfishes nei Labridae
Horned octopus Eledone cirrhosa
John dory Zeus faber
Kitefin shark Dalatias licha
Klein's sole Synapturichthys kleinii
Large-eye dentex Dentex macrophthalmus
Leaping mullet Liza saliens
Leerfish Lichia amia
Lesser amberjack Seriola fasciata
Lesser weever Trachinus vipera synonymen för Echiichthys vipera
Ling Molva molva
Little tunny Euthynnus alletteratus
Longnose spurdog Squalus blainville

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter