Danmark

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Syd-stankelbenskrabbe Jacquinotia edwardsii synonymen för Jacquinotia edwardsi
Sydafrikansk hestemakrel Trachurus capensis
Sydafrikansk kingklip Genypterus capensis
Sydafrikansk kulmule Merluccius capensis
Sydafrikansk rødfisk Sebastes capensis
Sydamerikansk blåmusling Perna perna
Sydamerikansk ferskvandsreje Macrobrachium carcinus
Sydamerikansk trommefisk Macrodon ancylodon
Sydamerikansk venusmusling Tawera gayi synonymen för Tawera elliptica
Sydkinesisk tropetunge Cynoglossus robustus
Sydlanguster Palinurus gilchristi
Sydlig glansfisk Lampris immaculatus
Sydlig havrude Rhabdosargus globiceps
Sydlig kulmule Merluccius australis
Sydlig rosenreje Penaeus notialis
Sydlig snapper Lutjanus purpureus
Sydlig sølvtorsk Gadiculus argenteus
Sydlig sortmund Micromesistius australis
Sydlig tun Thunnus maccoyii
Sydøstafrikansk tunge Austroglossus pectoralis

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter