Danmark

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Sydøstasiatisk ål Anguilla malgumora
Sydpacifisk ål Anguilla obscura
Sydvestafrikansk tunge Austroglossus microlepis
Sydvestatlantisk kulmule Merluccius hubbsi
Tærbe Amblyraja radiata
Tandbrasen Dentex dentex
Tandet østers Ostrea denticulata
Tangreje Palaemon elegans
Tarpon Megalops atlanticus
Taskekrabbe Cancer pagurus
Thors tungehvarre Arnoglossus thori
Thunnin Euthynnus alletteratus
Tigerørred Salmo trutta x Salvelinus fontinalis
tilapia Oreochromis niloticus
Tipunder Elops machnata
Tobåndet havrude Diplodus vulgaris
Toli-stamsild Tenualosa toli
Tolinjet tropetunge Cynoglossus bilineatus
Tømrer-havrude Argyrozona argyrozona
Tonga-slangemakrel Tongaichthys robustus

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter