Danmark

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Sydlig glansfisk Lampris immaculatus
Sydlig havrude Rhabdosargus globiceps
Sydlig kulmule Merluccius australis
Sydlig rosenreje Penaeus notialis
Sydlig snapper Lutjanus purpureus
Sydlig sølvtorsk Gadiculus argenteus
Sydlig sortmund Micromesistius australis
Sydlig tun Thunnus maccoyii
Sydøstafrikansk tunge Austroglossus pectoralis
Sydøstasiatisk ål Anguilla malgumora
Sydpacifisk ål Anguilla obscura
Sydvestafrikansk tunge Austroglossus microlepis
Sydvestatlantisk kulmule Merluccius hubbsi
Tærbe Amblyraja radiata
Tandbrasen Dentex dentex
Tandet østers Striostrea denticulata
Tangreje Palaemon elegans
Tarpon Megalops atlanticus
Taskekrabbe Cancer pagurus
Thors tungehvarre Arnoglossus thori

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter