Свободно достъпни данни

Достъп до пълния списък с търговски и научни наименования, налични като общодостъпни данни. Достъпът до данните може да бъде осъществен безплатно, в отворен машинночетим формат, с отворен лиценз за принос, който също така позволява повторно използване за търговски цели, освен ако не е посочено друго.

Coming soon...

Споделете страницата

Сподели коментарите си за сайта и ни помогни да подобрим използването му

Сподели коментарите си