Ζώνη 27 – Βόρειο-ανατολικός Ατλαντικός

Ζώνη FAO 27 - Βόρειο-ανατολικός Ατλαντικός
      Ζώνη FAO 27 - Βόρειο-ανατολικός Ατλαντικός

Υποζώνη 27.1 Θάλασσα του Barents (Υποζώνη I)

Υποζώνη 27.1 – Θάλασσα του Barents (Υποζώνη I)
 • Διαίρεση 27.1.a
  Barents Sea - NEAFC Regulatory Area
 • Διαίρεση 27.1.b
  Barents Sea - non-NEAFC Regulatory Area

Υποζώνη 27.2 Θάλασσα της Νορβηγίας, Spitzbergen, και Νήσος των Άρκτων (Υποζώνη II)

Υποζώνη 27.2 – Θάλασσα της Νορβηγίας, Spitzbergen, και Νήσος των Άρκτων (Υποζώνη II)
 • Διαίρεση 27.2.a
  Θάλασσα της Νορβηγίας (Διαίρεση II a)
 • Διαίρεση 27.2.b
  Spitzbergen και Νήσος των Άρκτων (Διαίρεση II b)

Υποζώνη 27.3 Skagerrak, Kattegat, Sound, Belt Sea, και Βαλτική Θάλασσα, το Sound και η Belt μαζί είναι επίσης γνωστές με το όνομα Ζώνη Διάβασης (Υποζώνη III)

Υποζώνη 27.3 – Skagerrak, Kattegat, Sound, Belt Sea, και Βαλτική Θάλασσα, το Sound και η Belt μαζί είναι επίσης γνωστές με το όνομα Ζώνη Διάβασης (Υποζώνη III)
 • Διαίρεση 27.3.a
  Skagerrak και Kattegat (Διαίρεση III a)
 • Διαίρεση 27.3.b,c
  Sound και Belt Sea ή Ζώνη Διάβασης (Διαίρεση III b,c)
 • Διαίρεση 27.3.d
  Βαλτική Θάλασσα (Διαίρεση III d)

Υποζώνη 27.4 Βόρεια Θάλασσα (Υποζώνη IV)

Υποζώνη 27.4 – Βόρεια Θάλασσα (Υποζώνη IV)
 • Διαίρεση 27.4.a
  Βόρειο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας (Διαίρεση IV a)
 • Διαίρεση 27.4.b
  Kεντρικό τμήμα της Βόρειας Θάλασσας (Διαίρεση IV b)
 • Διαίρεση 27.4.c
  Νότιο τμήμα της Βόρειας Θάλασσης (Διαίρεση IV c)

Υποζώνη 27.5 Ισλανδία και εδάφη Feroes (Υποζώνη V)

Υποζώνη 27.5 – Ισλανδία και εδάφη Feroes (Υποζώνη V)
 • Διαίρεση 27.5.a
  Εδάφη Ισλανδίας (Διαίρεση V a)
 • Διαίρεση 27.5.b
  Εδάφη Feroes (Διαίρεση V b)

Υποζώνη 27.6 Rockall, Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία; η Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και η Βόρεια Ιρλανδία ονομάζονται επίσης Δυτικά της Σκωτίας (Υποζώνη VI)

Υποζώνη 27.6 – Rockall, Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία; η Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και η Βόρεια Ιρλανδία ονομάζονται επίσης Δυτικά της Σκωτίας (Υποζώνη VI)
 • Διαίρεση 27.6.a
  Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία ή Δυτικά της Σκωτίας (Διαίρεση VI a)
 • Διαίρεση 27.6.b
  Rockall (Διαίρεση VI b)

Υποζώνη 27.7 Ιρλανδική Θάλασσα, Δυτικά της Ιρλανδίας, Porcupine Bank, Ανατολική και Δυτική Μάγχη, Στενά του Bristol, Βόρεια και Νότια Κελτική Θάλασσα, και Νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας - Ανατολικό και Δυτικό τμήμα (Υποζώνη VII)

Υποζώνη 27.7 – Ιρλανδική Θάλασσα, Δυτικά της Ιρλανδίας, Porcupine Bank, Ανατολική και Δυτική Μάγχη, Στενά του Bristol, Βόρεια και Νότια Κελτική Θάλασσα, και Νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας - Ανατολικό και Δυτικό τμήμα (Υποζώνη VII)
 • Διαίρεση 27.7.a
  Ιρλανδική Θάλασσα (Διαίρεση VII a)
 • Διαίρεση 27.7.b
  Δυτικά της Ιρλανδίας (Διαίρεση VII b)
 • Διαίρεση 27.7.c
  Porcupine Bank (Διαίρεση VII c)
 • Διαίρεση 27.7.d
  Ανατολική Μάγχη (Διαίρεση VII d)
 • Διαίρεση 27.7.e
  Δυτική Μάγχη (Διαίρεση VII e)
 • Διαίρεση 27.7.f
  Στενά του Bristol (Διαίρεση VII f)
 • Διαίρεση 27.7.g
  Βόρεια Κελτική Θάλασσα (Διαίρεση VII g)
 • Διαίρεση 27.7.h
  Νότια Κελτική Θάλασσα (Διαίρεση VII h)
 • Διαίρεση 27.7.j
  Νοτιοανατολικά της Ιρλανδίας - Ανατολικό τμήμα (Διαίρεση VII j)
 • Διαίρεση 27.7.k
  Νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας - Δυτικό τμήμα (Διαίρεση VII k)

Υποζώνη 27.8 Βισκαϊκός Κόλπος (Υποζώνη VIII)

Υποζώνη 27.8 – Βισκαϊκός Κόλπος (Υποζώνη VIII)
 • Διαίρεση 27.8.a
  Βόρειος Βισκαϊκός Κόλπος (Διαίρεση VIII a)
 • Διαίρεση 27.8.b
  Kεντρικός Βισκαϊκός Κόλπος (Διαίρεση VIII b)
 • Διαίρεση 27.8.c
  Νότιος Βισκαϊκός Κόλπος (Διαίρεση VIII c)
 • Διαίρεση 27.8.d
  Βισκαϊκός Κόλπος - Ανοικτή Θάλασσα (Διαίρεση VIII d)
 • Διαίρεση 27.8.e
  Δυτικά του Βισκαϊκού Κόλπου (Διαίρεση VIII e)

Υποζώνη 27.9 Πορτογαλικά Ύδατα (Υποζώνη IX)

Υποζώνη 27.9 – Πορτογαλικά Ύδατα (Υποζώνη IX)
 • Διαίρεση 27.9.a
  Ανατολικά Πορτογαλικά Ύδατα (Διαίρεση IX a)
 • Διαίρεση 27.9.b
  Δυτικά Πορτογαλικά Ύδατα (Διαίρεση IX b)

Υποζώνη 27.10 Εδάφη Αζορών (Υποζώνη X)

Υποζώνη 27.10 – Εδάφη Αζορών (Υποζώνη X)
 • Διαίρεση 27.10.a
  Azores Grounds (Division Xa)
 • Διαίρεση 27.10.b
  Northeast Atlantic South (Division Xb)

Υποζώνη 27.12 Bόρειες Αζόρες (Υποζώνη XII)

Υποζώνη 27.12 – Bόρειες Αζόρες (Υποζώνη XII)
 • Διαίρεση 27.12.a
  Southern mid-Atlantic Ridge (Southern Reykjanes Ridge south to Charlie-Gibbs Fracture Zone) (Division XIIa)
 • Διαίρεση 27.12.b
  Western Hatton Bank (Division XIIb)
 • Διαίρεση 27.12.c
  Central Northeast Atlantic - South (Division XIIc)

Υποζώνη 27.14 Ανατολική Γροιλανδία (Υποζώνη XIV)

Υποζώνη 27.14 – Ανατολική Γροιλανδία (Υποζώνη XIV)
 • Διαίρεση 27.14.a
  Βορειοανατολική Γροιλανδία (Διαίρεση XIV a)
 • Διαίρεση 27.14.b
  Νοτιοανατολική Γροιλανδία (Διαίρεση XIV b)

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας