Nederländerna

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Chileense heek Merluccius gayi
Chileense springkrab
Chinese rivierkreeft Procambarus clarkii
Chinese wolhandkrab Eriocheir sinensis
Chinook zalm Oncorhynchus tsawytscha
Claresse meerval Heterobranchus longifilis
Cohozalm Oncorhynchus kisutch
Congeraal Conger conger
Datra fisi Crenicichla
Diepzeegarnalen Aristeidae
Diepzeekabeljauw Mora moro
Dikke platschelp Tellina crassa synonymen för Arcopagia crassa
Diklipharder Chelon labrosus
Doktersvis Acanthurus
Donau zalm Hucho hucho
Donaubrasem Abramis sapa synonymen för Ballerus sapa
Donausteur Acipenser gueldenstaedti synonymen för Acipenser gueldenstaedtii
Doornhaai Squalus acanthias
Dorade royale Sparus auratus synonymen för Sparus aurata
Draadvinnige elft Dorosoma cepedianum

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter