Finland

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
chum Oncorhynchus keta
chumlax Oncorhynchus keta
coho Oncorhynchus kisutch
djuphavskungfisk Sebastes mentella
djuphavsräka Parapenaeus longirostris
djuphavsrödfisk Sebastes mentella
djuphavsrödkrabba Chaceon maritae
dolkfisk Aphanopus carbo
donaulax Hucho hucho
drottningkammussla Chlamys opercularis synonymen för Aequipecten opercularis
dubbelrandig långtunga Cynoglossus bilineatus
dvärgbläckfisk Sepiola rondeletti
dvärgmal Ictalurus nebulosus synonymen för Ameiurus nebulosus
elritsa Phoxinus phoxinus
escolar Lepidocybium flavobrunneum
europeisk langust Palinurus elephas
faraobläckfisk Sepia pharaonis
faren Abramis ballerus synonymen för Ballerus ballerus
färna Leuciscus cephalus synonymen för Squalius cephalus
fenknot Chelidonichthys lucernus synonymen för Chelidonichthys lucerna

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter