Slovenien

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
srebrni losos Oncorhynchus kisutch
srebrni oslič Merluccius bilinearis
srebrni tolstolobik Hypophthalmichthys molitrix
sredozemska obrežna rakovica Carcinus aestuarii
sredozemska sluzoglavka Hoplostethus mediterraneus
sredozemski šur Trachurus mediterraneus
steklasti romb Scophthalmus aquosus
stewartov škamp Nephropsis stewarti
štiripegasti krilati romb Lepidorhombus boscii
štiriprsta nitkarica Eleutheronema tetradactylum
strešice
strokasta nožničarka Ensis siliqua
sulec Hucho hucho
šur Trachurus trachurus
šuri Trachurus
svetlica Lampris guttatus
svilnati morski pes Carcharhinus falciformis
tabinja Phycis phycis
tabinja belica Phycis blennoides
tabinje Phycis

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter