Malta

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Longnosed skate Raja oxyrinchus synonymen för Dipturus oxyrinchus
Mediterranean horse mackerel Trachurus mediterraneus
Mediterranean moray Muraena helena
Mediterranean slipper lobster Scyllarides latus
Mediterranean spearfish Tetrapturus belone
Mediterranean starry ray Raja asterias
Monk Lophius piscatorius
Mottled grouper Mycteroperca rubra
Mullets nei Mugilidae
Musky octopus Eledone moschata
Norway lobster Nephrops norvegicus
Nursehound Scyliorhinus stellaris
Oilfish Ruvettus pretiosus
Pacific chub mackerel Scomber japonicus
Painted comber Serranus scriba
Parrotfish Sparisoma cretense
Pearly razorfish Xyrichtys novacula
Picarel Spicara smaris
Picarel nei Spicara
Picked dogfish Squalus acanthias

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter