България

Търговски Обозначения

Търговско обозначение Научни наименования
Морунаш Vimba vimba
Мъздруга Leuciscus idus
Немски косат Abramis sapa синоним на Ballerus sapa
Норвежки омар Nephrops norvegicus
Обикновен крив рак Carcinus maenas
Обикновени скариди Leander
облез Chalcalburnus chalcoides синоним на Alburnus chalcoides
Охлюви Buccinum undatum
Пагур Eriphia spinifrons синоним на Eriphia verrucosa
Паламуд Sarda sarda
Пелед Coregonus peled
Пикша Melanogrammus aeglefinus
Писия
Платерина Liza aurata синоним на Chelon auratus
Платика Abramis brama
Попчета Gobiidae
Путасу Micromesistius poutassou
Пъструга Acipenser stellatus
Пъстър толстолоб Aristichthys nobilis синоним на Hypophthalmichthys nobilis
Пясъчна скарида Crangon crangon

Източници на Данни

Споделете страницата

Сподели коментарите си за сайта и ни помогни да подобрим използването му

Сподели коментарите си