Finland

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
abborre Perca fluviatilis
ädelkammussla Chlamys nobilis synonymen för Mimachlamys crassicostata
afrikansk ålmal Clarias gariepinus
afrikansk multe Mugil capurrii
ål Anguilla anguilla
alaska pollock Theragra chalcogramma
albacor Thunnus alalunga
ålmal Clarias anguillaris
amerikansk ål Anguilla rostrata
amerikansk hummer Homarus americanus
amerikansk siklöja Coregonus artedi
anchoita Engraulis anchoita
anchoveta Engraulis ringens
ansjovis Engraulis encrasicolus
antarktisk krill Euphausia superba
apachelax Oncorhynchus gilae apache synonymen för Oncorhynchus apache
apacheöring Oncorhynchus gilae apache synonymen för Oncorhynchus apache
argentinsk kummel Merluccius hubbsi
arktisk flundra Pleuronectes glacialis synonymen för Liopsetta glacialis
arktisk maskeringskrabba Chionoecoetes opilio

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter