Зона 27 – Североизточните части на Атлантическия океан

Зона на ФАО 27 - Североизточните части на Атлантическия океан
      Зона на ФАО 27 - Североизточните части на Атлантическия океан

Подзона 27.1 Баренцово море (Подзона I)

Подзона 27.1 – Баренцово море (Подзона I)
 • Участък 27.1.a
  Barents Sea - NEAFC Regulatory Area
 • Участък 27.1.b
  Barents Sea - non-NEAFC Regulatory Area

Подзона 27.2 Норвежко море, Шпицберген и Мечи остров (Подзона II)

Подзона 27.2 – Норвежко море, Шпицберген и Мечи остров (Подзона II)
 • Участък 27.2.a
  Норвежко море (Участък II a)
 • Участък 27.2.b
  Шпицберген и Мечи остров (Участък II b)

Подзона 27.3 Скагерак, Категат, Зунд, Голям Белт, Малък Белт и Балтийско море, като Зунд, Голям Белт и Малък Белт общо са известни под името Преходна зона (Подзона III)

Подзона 27.3 – Скагерак, Категат, Зунд, Голям Белт, Малък Белт и Балтийско море, като Зунд, Голям Белт и Малък Белт общо са известни под името Преходна зона (Подзона III)
 • Участък 27.3.a
  Скагерак и Категат (Участък III a)
 • Участък 27.3.b,c
  Зунд, Голям Белт и Малък Белт или Преходна зона (Участък III b,c)
 • Участък 27.3.d
  Балтийско море (Участък III d)

Подзона 27.4 Северно море (Подзона IV)

Подзона 27.4 – Северно море (Подзона IV)
 • Участък 27.4.a
  Северната част на Северно море (Участък IV a)
 • Участък 27.4.b
  Централната част на Северно море (Участък IV b)
 • Участък 27.4.c
  Южната част на Северно море (Участък IV c)

Подзона 27.5 Исландия и Фарьорски фонд (Подзона V)

Подзона 27.5 – Исландия и Фарьорски фонд (Подзона V)
 • Участък 27.5.a
  Исландски фонд (Участък V a)
 • Участък 27.5.b
  Фарьорски фонд (Участък V b)

Подзона 27.6 Рокал, северозападен бряг на Шотландия и северна част на Ирландия, северозападният бряг на Шотландия и северната част на Ирландия се наричат също и западна част на Шотландия (Подзона VI)

Подзона 27.6 – Рокал, северозападен бряг на Шотландия и северна част на Ирландия, северозападният бряг на Шотландия и северната част на Ирландия се наричат също и западна част на Шотландия (Подзона VI)
 • Участък 27.6.a
  Северозападен бряг на Шотландия и Северна Ирландия или западна част на Шотландия (Участък VI a)
 • Участък 27.6.b
  Рокал (Участък VI b)

Подзона 27.7 Ирландско море, западна част на Ирландия, Банка Поркюпайн, Източен и западен канал, Бристълски залив, северно и южно Келтско море, югозападна част на Ирландия - изток и запад (Подзона VII)

Подзона 27.7 – Ирландско море, западна част на Ирландия, Банка Поркюпайн, Източен и западен канал, Бристълски залив, северно и южно Келтско море, югозападна част на Ирландия - изток и запад (Подзона VII)
 • Участък 27.7.a
  Ирландско море (Участък VII a)
 • Участък 27.7.b
  Западна част на Ирландия (Участък VII b)
 • Участък 27.7.c
  Банка Поркюпайн (Участък VII c)
 • Участък 27.7.d
  Източен Канал (Участък VII d)
 • Участък 27.7.e
  Западен Канал (Участък VII e)
 • Участък 27.7.f
  Бристълски залив (Участък VII f)
 • Участък 27.7.g
  Северно Келтско море (Участък VII g)
 • Участък 27.7.h
  Южно Келтско море (Участък VII h)
 • Участък 27.7.j
  Югозападна част на Ирландия - изток (Участък VII j)
 • Участък 27.7.k
  Югозападна част на Ирландия - запад (Участък VII k)

Подзона 27.8 Гасконски залив (Подзона VIII)

Подзона 27.8 – Гасконски залив (Подзона VIII)
 • Участък 27.8.a
  Гасконски залив - север (Участък VIII a)
 • Участък 27.8.b
  Гасконски залив - център (Участък VIII b)
 • Участък 27.8.c
  Гасконски залив - юг (Участък VIII c)
 • Участък 27.8.d
  Гасконски залив - крайбрежна зона (Участък VIII d)
 • Участък 27.8.e
  Западна част на Гасконския залив (Участък VIII e)

Подзона 27.9 Португалски води (Подзона IX)

Подзона 27.9 – Португалски води (Подзона IX)
 • Участък 27.9.a
  Португалски води - изток (Участък IX a)
 • Участък 27.9.b
  Португалски води - запад (Участък IX b)

Подзона 27.10 Азорска банка (Подзона X)

Подзона 27.10 – Азорска банка (Подзона X)
 • Участък 27.10.a
  Azores Grounds (Division Xa)
 • Участък 27.10.b
  Northeast Atlantic South (Division Xb)

Подзона 27.12 Азорски острови - север (Подзона XII)

Подзона 27.12 – Азорски острови - север (Подзона XII)
 • Участък 27.12.a
  Southern mid-Atlantic Ridge (Southern Reykjanes Ridge south to Charlie-Gibbs Fracture Zone) (Division XIIa)
 • Участък 27.12.b
  Western Hatton Bank (Division XIIb)
 • Участък 27.12.c
  Central Northeast Atlantic - South (Division XIIc)

Подзона 27.14 На изток от Гренландия (Подзона XIV)

Подзона 27.14 – На изток от Гренландия (Подзона XIV)
 • Участък 27.14.a
  На североизток от Гренландия (Участък XIV a)
 • Участък 27.14.b
  На югоизток от Гренландия (Участък XIV b)

Източници на Данни

Споделете страницата

Сподели коментарите си за сайта и ни помогни да подобрим използването му

Сподели коментарите си