Område  27 – Nordostatlanten

FAO-område 27 - Nordostatlanten
      FAO-område 27 - Nordostatlanten

Delområde 27.1 Barents hav (Delområde I)

Delområde 27.1 – Barents hav (Delområde I)
 • Sektion 27.1.a
  Barents Sea - NEAFC Regulatory Area
 • Sektion 27.1.b
  Barents Sea - non-NEAFC Regulatory Area

Delområde 27.2 Norska havet och farvattnen kring Svalbard och Björnön (Delområde II)

Delområde 27.2 – Norska havet och farvattnen kring Svalbard och Björnön (Delområde II)
 • Sektion 27.2.a
  Norska havet (Sektion II a)
 • Sektion 27.2.b
  Farvattnen kring Svalbard och Björnön (Sektion II b)

Delområde 27.3 Skagerack, Kattegatt, Öresund, Bälten och Östersjön (Delområde III)

Delområde 27.3 – Skagerack, Kattegatt, Öresund, Bälten och Östersjön (Delområde III)
 • Sektion 27.3.a
  Skagerack och Kattegatt (Sektion III a)
 • Sektion 27.3.b,c
  Öresund och Bälten (Sektion III b,c)
 • Sektion 27.3.d
  Östersjön (Sektion III d)

Delområde 27.4 Nordsjön (Delområde IV)

Delområde 27.4 – Nordsjön (Delområde IV)
 • Sektion 27.4.a
  Nordsjöns norra del (Sektion IV a)
 • Sektion 27.4.b
  Nordsjöns mellersta del (Sektion IV b)
 • Sektion 27.4.c
  Nordsjöns södra del (Sektion IV c)

Delområde 27.5 Islands och Färöarnas socklar (Delområde V)

Delområde 27.5 – Islands och Färöarnas socklar (Delområde V)
 • Sektion 27.5.a
  Islandssockeln (Sektion V a)
 • Sektion 27.5.b
  Färösockeln (Sektion V b)

Delområde 27.6 Rockall bank och Hebridernas farvatten (Delområde VI)

Delområde 27.6 – Rockall bank och Hebridernas farvatten (Delområde VI)
 • Sektion 27.6.a
  Hebridernas farvatten (Sektion VI a)
 • Sektion 27.6.b
  Rockall bank (Sektion VI b)

Delområde 27.7 Irländska sjön, farvattnen väster om Irland, Porcupine bank, Engelska kanalens östra och västra del, Bristolkanalen, Keltiska sjöns norra och södra del, farvattnen sydväst om Irland - östra och västra delen (Delområde VII)

Delområde 27.7 – Irländska sjön, farvattnen väster om Irland, Porcupine bank, Engelska kanalens östra och västra del, Bristolkanalen, Keltiska sjöns norra och södra del, farvattnen sydväst om Irland - östra och västra delen (Delområde VII)
 • Sektion 27.7.a
  Irländska sjön (Sektion VII a)
 • Sektion 27.7.b
  Farvattnen väster om Irland (Sektion VII b)
 • Sektion 27.7.c
  Porcupine bank (Sektion VII c)
 • Sektion 27.7.d
  Engelska kanalens östra del (Sektion VII d)
 • Sektion 27.7.e
  Engelska kanalens västra del (Sektion VII e)
 • Sektion 27.7.f
  Bristolkanalen (Sektion VII f)
 • Sektion 27.7.g
  Keltiska sjöns norra del (Sektion VII g)
 • Sektion 27.7.h
  Keltiska sjöns södra del (Sektion VII h)
 • Sektion 27.7.j
  Farvattnen sydväst om Irland - östra delen (Sektion VII j)
 • Sektion 27.7.k
  Farvattnen sydväst om Irland - västra delen (Sektion VII k)

Delområde 27.8 Biscayabukten (Delområde VIII)

Delområde 27.8 – Biscayabukten (Delområde VIII)
 • Sektion 27.8.a
  Biscayabuktens norra del (Sektion VIII a)
 • Sektion 27.8.b
  Biscayabuktens mellersta del (Sektion VIII b)
 • Sektion 27.8.c
  Biscayabuktens södra del (Sektion VIII c)
 • Sektion 27.8.d
  Biscayabuktens anslutning mot havet (Sektion VIII d)
 • Sektion 27.8.e
  Biscayabuktens västra del (Sektion VIII e)

Delområde 27.9 Portugals farvatten (Delområde IX)

Delområde 27.9 – Portugals farvatten (Delområde IX)
 • Sektion 27.9.a
  Portugals farvatten - östra delen (Sektion IX a)
 • Sektion 27.9.b
  Portugals farvatten - västra delen (Sektion IX b)

Delområde 27.10 Azorernas sockel (Delområde X)

Delområde 27.10 – Azorernas sockel (Delområde X)
 • Sektion 27.10.a
  Azores Grounds (Division Xa)
 • Sektion 27.10.b
  Northeast Atlantic South (Division Xb)

Delområde 27.12 Farvattnen norr om Azorerna (Delområde XII)

Delområde 27.12 – Farvattnen norr om Azorerna (Delområde XII)
 • Sektion 27.12.a
  Southern mid-Atlantic Ridge (Southern Reykjanes Ridge south to Charlie-Gibbs Fracture Zone) (Division XIIa)
 • Sektion 27.12.b
  Western Hatton Bank (Division XIIb)
 • Sektion 27.12.c
  Central Northeast Atlantic - South (Division XIIc)

Delområde 27.14 Grönländska sjön och farvattnen sydost om Grönland (Delområde XIV)

Delområde 27.14 – Grönländska sjön och farvattnen sydost om Grönland (Delområde XIV)
 • Sektion 27.14.a
  Grönländska sjön (Sektion XIV a)
 • Sektion 27.14.b
  Farvattnen sydost om Grönland (Sektion XIV b)

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter