Rumänien

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Langustina Nephrops norvegicus
Lavrac Dicentrarchus
Limanda Limanda limanda
Limba de mare comuna
Limba de nisip Solea lascaris synonymen för Pegusa lascaris
Lin Tinca tinca
Lipan Thymalus thymalus
Lostrita Hucho hucho
Lufar Pomatomus saltatrix
Macrou de Atlantic Scomber scombrus
Macrou de India Acanthocybium solandri
Macrou indian Rastrellinger kanagurta synonymen för Rastrelliger kanagurta
Macrou spaniol Scomber japonicus
Merlan Merlangius merlangus
Merluciu Merluccius merluccius
Merluciu de adanc Merluccius merluccius paradoxus synonymen för Merluccius paradoxus
Merluciu senegalez Merluccius senegalensis
Merluciu sud-african (de Cap) Merluccius merluccius capensis synonymen för Merluccius capensis
Midie Mytilus galloprovincialis
Mihalţ Lota lota

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter