Češka

Trgovački nazivi

Trgovački naziv Scientific names
Krab německý Cancer pagurus
Krab obecný Carcinus maenas
Krab pavoučí Maja squinado
Krabi
krakatice
Kranas americký Seriola lalandi
Kranas duhový Elagatis bipinnulata
Kranas dumerilův Seriola dumerili
Kranas georgijský Pseudocaranx dentex
Kranas jihoamerický Parona signata
Kranas obecný Trachurus trachurus
Kranas obrovský Caranx ignobilis
Kranas šestipruhý Caranx sexfasciatus
Kranas velkooký Caranx latus
Kranas východní Seriola quinqueradiata
Kranas zlatavý Gnathanodon speciosus
Kranas zubatý Pseudocaranx dentex
Kranasovec štíhlý Rachycentron canadum
Krevety