Over deze site

Op deze website kan u alle informatie vinden in verband met handelsbenamingen van visserij- en aquacultuur producten verhandeld in de Europese Unie (met andere woorden, informatie betreffende de vis waarvan u de naam op het etiket aantreft). Deze site is een unieke bron van informatie waarop alle lijsten van handelsbenamingen, door de Lidstaten goedgekeurd, kunnen worden geraadpleegd en vergeleken.

Links

Delen

Geef je mening en help ons deze website nog beter te maken

Fedback geven