Αλιευτικά εργαλεία

Αγκίστρια και πετονιές

Αγκίστρια και πετονιές
Αγκίστρια και πετονιές

Τα αγκίστρια και οι πετονιές είναι εργαλεία που προσελκύουν τα ψάρια με φυσικό ή τεχνητό δόλωμα (δέλεαρ) το οποίο είναι τοποθετημένο σε αγκίστρι στερεωμένο στο άκρο πετονιάς ή παράμαλλου, στο οποίο και πιάνονται.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Απλάδια δίχτυα και παρεμφερή δίχτυα

Απλάδια δίχτυα και παρεμφερή δίχτυα

Τα απλάδια και τα δίχτυα εμπλοκής είναι σειρές μονών, διπλών ή τριπλών τειχών δικτυώματος, κατακόρυφων, κοντά στην επιφάνεια, στα μεσόνερα ή στον πυθμένα, στα οποία τα ψάρια μπλέκονται, παγιδεύονται ή πιάνονται στα μάτια.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Γρίποι

Γρίποι

Ο γρίπος είναι ένα πολύ μακρύ δίχτυ, με ή χωρίς σάκο στο κέντρο, το οποίο απλώνεται είτε από την ακτή είτε από σκάφος με σκοπό να κυκλωθεί μια περιοχή, ο χειρισμός του οποίου γίνεται με δύο σχοινιά (μεγάλου μήκους) συνδεδεμένα στα άκρα του (για την έλξη ή τη συνάθροιση των ψαριών).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δράγες

Δράγες

Οι δράγες είναι εργαλεία που σύρονται στο βυθό για τη σύλληψη οστρακόδερμων. Αποτελούνται από ένα πλαίσιο στομίου στο οποίο στερεώνεται σάκος συγκράτησης από μεταλλικούς δακτύλιους ή μάτια.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κιούρτοι και παγίδες

Κιούρτοι και παγίδες
Κιούρτοι και παγίδες

Οι κιούρτοι, τα μεγάλα στάσιμα δίχτυα ή φράγματα ή κοφινέλα, είναι εργαλεία στα οποία τα ψάρια συγκρατούνται ή εισέρχονται μόνα τους και από τα οποία δεν μπορούν να διαφύγουν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κυκλωτικά δίχτυα και δίχτυα τύπου αθερινολόγου

Κυκλωτικά δίχτυα και δίχτυα τύπου αθερινολόγου

Τα κυκλωτικά δίχτυα είναι μεγάλα τείχη δικτυώματος για την περικύκλωση συναθροισμένων ψαριών τόσο πλευρικά όσο και από κάτω, εμποδίζοντάς τα κατ' αυτόν τον τρόπο να διαφύγουν προς τα κάτω. Τα δίχτυα τύπου αθερινολόγου είναι οριζόντια τμήματα ή σάκος δικτυώματος σε σχήμα παράλληλων σωλήνων, πυραμίδας ή κώνου, με το άνοιγμα να είναι στραμμένο προς τα πάνω, τα οποία ποντίζονται σε κάποιο βάθος και αφήνονται εκεί για λίγο, δηλαδή για όσο χρειάζεται ώστε το φως ή το δόλωμα να προσελκύσουν τα ψάρια πάνω από το άνοιγμα, και στη συνέχεια ανελκύονται έξω από το νερό.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Τράτες

Τράτες

Οι τράτες είναι δίχτυα κωνικού σχήματος (από δύο, τέσσερα ή περισσότερα τμήματα) τα οποία ρυμουλκούνται από ένα ή δύο σκάφη στο βυθό ή στα μεσόνερα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας