Риболовни уреди

Винтери и капанни уреди

Винтери и капанни уреди
Винтери и капанни уреди

Капаните, дългите стационарни мрежи или баражите или винтерите са уреди, в които рибата се задържа или влиза доброволно и бягството ѝ се възпрепятства.

Връзки по темата

Въдици и кукички

Въдици и кукички
Въдици и кукички

Въдиците и кукичките са уреди, при които рибата се привлича чрез естествена или изкуствена стръв (примамки), поставена на кука, прикрепена към края на корда или лента, на която тя се улавя.

Връзки по темата

Грибове

Грибове

Грибът е много дълга мрежа, с или без торба по средата, която се поставя или от брега, или от лодка с цел ограждане на определена зона и се манипулира с две (дълги) въжета, монтирани в нейните краища (за изтегляне и събиране на рибата).

Връзки по темата

Драги

Драги

Драгите са уреди, които се прекарват по дъното за улавяне на черупчести животни. Те се състоят от отворена рамка, към която се прикрепя задържаща торба, конструирана от метални пръстени или мрежи.

Връзки по темата

Заграждащи мрежи и повдигнати мрежи

Заграждащи мрежи и повдигнати мрежи

Заграждащите мрежи са големи стени от мрежи, поставени за заграждане на насъбралата се риба, както отстрани, така и отдолу, като по този начин се предотвратява нейното бягство чрез гмуркане надолу. Повдигащите се мрежи представляват хоризонтални панели от мрежи или оформени като торби мрежи с форма на паралелепипед, пирамида или конус, с отвор, обърнат нагоре, които се потапят на определена дълбочина, оставят се за известно време, необходимо, за да може светлината или стръвта да привлекат рибата над отвора, след което се повдигат и изваждат от водата.

Връзки по темата

Тралове

Тралове

Траловете представляват конусовидна мрежа (изработена от два, четири или повече панела), които се теглят от една или две лодки по дъното или на средна дълбочина (пелагични).

Връзки по темата

Хрилни мрежи и други подобни мрежи

Хрилни мрежи и други подобни мрежи

Хрилните мрежи и заплитащите мрежи са поредици от единични, двойни или тройни стени от мрежи, разположени вертикално, в близост до повърхността, на средна дълбочина или по дъното, в които рибата се заплита или захваща.

Връзки по темата

Източници на Данни

Споделете страницата

Сподели коментарите си за сайта и ни помогни да подобрим използването му

Сподели коментарите си